Veelgestelde vragen

Ondersteuning bij alles wat met het levenseinde van doen heeft. U kunt hierbij denken aan het informeren van instanties tot en met de aangifte van de erfbelasting en het opruimen van de persoonlijke bezittingen van de overledene.

Op de eerste plaats zullen wij in kaart brengen wat er gedaan moet worden. First things first! Misschien is dat het organiseren van een uitvaart. Nabestaandenzorg Amsterdam werkt samen met een betrouwbare en betaalbare uitvaartondernemer: Maestro Uitvaarders

Misschien is dat het opstellen van een levenstestament. Wij hanteren ons eigen model, u vindt het onder: Levenstestament. Wilt u onbeperkt gebruik maken van de diensten van Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam?

U kunt met ons een duurzame relatie aangaan. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden toe te lichten.

Ondersteuning bij alles wat met het levenseinde van doen heeft.

Te denken hierbij aan hulp bij het opruimen van de woning, maar ook aan emotionele ondersteuning en aandacht voor zorgen die u heeft. Het voeren van de regie over alles wat er gedaan moet worden rond en na afloop van een overlijden, waaronder het afwikkelen van de administratie en de boedel en het doen van aangifte erfbelasting als dat nodig is. Met het afsluiten van een abonnement bent u altijd verzekerd van onze ondersteuning.

Alle kennis die nodig is voor de afhandeling van wat er rond een levenseinde speelt. Wij beschikken over gediplomeerde en geschoolde (ervarings-)deskundigen op het terrein van geestelijke en fysieke ondersteuning en juridische aangelegenheden.Wij werken samen met een vaste notaris.

Nee, voor het (rechtsgeldig) opstellen van een levenstestament hoeft u niet naar een notaris. Al verdient het aanbeveling om uw levenstestament te laten legaliseren. Zie onder Levenstestament.

Dat hangt er vanaf. In een levenstestament wijst u een gevolmachtigde aan die u vertegenwoordigt als u dat zelf door ziekte of ongeval niet meer kunt. Bij uw overlijden vervalt in principe deze volmacht. De Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam hanteert een volmacht die niet vervalt bij uw overlijden en dan is een testament alleen nodig als u wilt afwijken van het wettelijk erfrecht.

Ja, wij kennen de wegen -WMO, WIz, PGB, thuiszorg-, om u zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Als u van tevoren niets hebt geregeld, gelden de wettelijke regels. Vaststaat dat u wordt begraven of gecremeerd. Daarvoor zorgt de gemeente. Het is aan te bevelen uw wensen vast te leggen in een levenstestament.

Ja, dat kunt u. U kunt dat doen in uw levenstestament (als gevolmachtigde, ook na uw overlijden), of in een testament. Voor het laatste moet u naar een notaris. Als u wilt afwijken van het wettelijk erfrecht zult u een testament moeten laten opstellen.