Het gezicht achter Nabestaandenzorg

De Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam is opgericht op 28 mei 2018. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een uitvoerend bestuurder Marion Hermans en een toezichthoudend bestuurder mr. Rudolf van Caspel.

Ik ben op 7 mei 1964 geboren in Heerlen als oudste in een gezin met één zusje. Daar is de kiem gelegd van wat mijn passie zou worden: organiseren en beheren. Na mijn opleiding aan het Sint Jans College te Hoensbroek heb ik verscheidene organisatorische en ondersteunende functies bekleed in de gezondheidszorg, met name binnen de revalidatiezorg.

Hier werd ik geïntrigeerd door de weg die velen van afhankelijkheid naar zelfstandig functioneren moesten gaan. Om mensen hierin te ondersteunen, heb ik in eerste instantie de opleiding tot professional organizer gevolgd. Als organizer help ik mensen met structuur aanbrengen bij diverse levenszaken, zoals het huis of de administratie. Daarbij werd een steeds terugkerende vraag gesteld: ‘Hoe gaat het als ik of mijn partner overlijdt? Want we hebben geen idee wat er dan op ons afkomt’. Als reactie hierop heb ik diverse opleidingen gevolgd op het gebied van nabestaandenzorg, wat leidde tot het starten van Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam. “Hiermee wil ik de volledige ondersteuning waarborgen in de laatste levensfase.”

Recent heb ik bij NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) de leergangen Levensexecutele en Toezicht en Executele en Vereffening gevolgd en ben ik lid van deze organisatie die staat voor kwaliteit.

In mijn functie als bestuurslid van het Landelijk Platform voor Nabestaandenzorg maak ik mij sterk voor een continue verbetering van de kwaliteit van nabestaandenzorg in Nederland.


Mr. Rudolf van Caspel

Ik ben opgeleid in het Nederlands recht en volgde onderwijs in het fiscaal en notarieel recht. Ik heb ruime ervaring op het gebied van het erfrecht en estate planning en heb een aantal publicaties op mijn naam staan. Sedert mijn pensionering schrijf ik een column over erfrechtelijke en verwante kwesties. U kunt die lezen onder de link columns op de homepage.


Aangesloten bij

Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam is aangesloten bij:

Partner Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam Partner Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam Partner Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam Partner Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam Partner Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam


Samenwerkingspartner

Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam werkt samen met:

Partner Stichting Nabestaandenzorg AmsterdamPartner Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam